Back
  • All Post
  • Blog-en
  • news
  • Uncategorized
Otrā projekta partneru tikšanās – Ungārijā

December 15, 2021/

2021. gada 10. – 12. decembrī notika projekta “DysCourse” otrāstarpvalstu partneru tikšanās. Tikšanās galvenais uzdevums bijavienoties par pirmā intelektuālā rezultāta…

Load More

End of Content.