Back

За проектот

Почеток: 25-12-2020 – Крај: 30-11-2022

Референтен број на проектот: 2020-1-MK01-KA204-077788

Програма: Еразмус+

Клучна акција: Соработка за иновации и размена на добри практики

Тип на акција: Стратегиски партнерства во областа образование на возрасни

Имплементатор на проектот: Здружение за дислексија АЈНШТАЈН Скопје

Главната цел на проектот DYSCOURSE е создавање на онлајн платформа која ќе содржи курсеви со различни стратегии и методи за работа со учениците со дислексија. Целта на проектот ќе се постигне преку реализирање на три интелектуални аутпути со транснационална соработка на експерти од областа на дислексијата и специфичните тешкотии во учењето. E-learning  е метод на учење кој овозможува зголемување на знаењата секогаш и секаде во било кое време за разлика од класичниот начин на учење. Самата платформа покрај курсот „Дислексија: основи идентификација и поддршка„ содржи голем број на видеа, алатки, стратегии и информативни постови за дислексија кои ќе им овозможат на корисниците дополнително да ги прошират своите видици за дислексија се со цел да помогнат на учениците со дислексија.

Прочитај повеќе

ЗАПОЗНАЈ ГО НАШИОТ ТИМ

PARTNERS

OUR PROJECT PARTNERS

Dyslexia Association Einstein

Dyslexia Association Einstein

Country: Republic of North Macedonia