Back
Мартин

Мартин

„Курсот ми помогна да ги разберам многу подобро децата кои имаат дислексија.”

Марија

Марија

“ Конечно дознав начини и алатки  како да работам со моите ученици кои имаат потешкотии во учењето, Ви благодарам“

Ана

Ана

“ Курсот за дислексија е од огромна важност за мене во улога како професор, сега знам како да препознаам дали дислексијата е присутна во мојата училница. ”

Александар

Александар

“ После многу години, научив како е да се биде дислектичар и низ што поминувал мојот син за време на неговото школување. ”