Back
Александар

Александар

“ После многу години, научив како е да се биде дислектичар и низ што поминувал мојот син за време на неговото школување. ”